Nhiều bạn vẫn còn bỡ ngỡ với xenforo nên hôm nay Chiến Lược Mới xin hướng dẫn các bạn tạo chuyên mục trong Xenforo theo kinh nghiệm đã làm. Hy vọng sẽ giúp được các bạn mới làm quen với Xenforo không phải bỡ ngỡ.
>> Hướng dẫn tạo diễn đàn bằng Xenforo từ A-Z

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Xenforo

Đầu tiên, các bạn vào Admin CP -> Applications
Đăng nhập Admin CP trong Xenforo
Đăng nhập Admin CP trong Xenforo
Tiếp theo, chọn Create New Category để tạo chuyên mục mẹ

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Xenforo
Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Xenforo
Ô thứ 1: điền tên của chuyên mục mẹ
Ô thứ 2: Lời giới thiệu về chuyên mục
Ô thứ 3: để nguyên
Ô thứ 4: để nguyên
Lưu ý: Nhớ đánh dấu check vào Display in the node list nếu chưa có
--->>> Save Category

Tiếp tục tạo chuyên mục con (forum) trong chuyên mục mẹ vừa tạo
chọn Create New Forum để tạo chuyên mục mẹ (link admin.php?forums/add )
Hướng dẫn tạo chuyên mục con trong Xenforo
Hướng dẫn tạo chuyên mục con trong Xenforo
Ô đầu tiên: điền tên của chuyên mục con (forum)
Ô thứ 2: để trống
Ô thứ 3: lời giới thiệu về chuyên mục con (forum)
Ô thứ 4: chọn chuyên mục mẹ vừatạo bên trên
Ô thứ 5: để nguyên
Lưu ý: Nhớ đánh dấu check vào Display in the node list nếu chưa có
--->>> Save Forum
Chúc bạn thành công!


Biên tập bởi: Đình Tỉnh - Chiến Lược Mới
Copy vui lòng ghi rỏ nguồn
 
Top