Các công cụ hổ trợ seo cần thiết cho việc làm seo của seoer 

1. Keyword Research Tool – Webmaster toolkit
2. Keyword External Tool – Google Adwords
3. Keyword Selector Tool- Inventory Overture
4. Keyword Suggestions Overture – SEO Chat
5. Website Keyword Suggestions – Webconfs
6. Keyword Suggestion Tool – Self SEO

>> Nguyên nhân bị rớt hạng từ khóa trên google
>> Cách đi link hiệu quả trên forum trong seo
các công cụ hổ trợ seo
các công cụ hổ trợ seo

Công cụ nghiên cứu mật độ từ khóa


7. Keyword Density – SEO Chat
8. Keyword Density & Proeminence – Ranks
9. Keyword Density Analyzer – Keyword density
10. Analyze Keywords Density – Google rankings
11. Keyword Density Checker – Webconfs
12. Keyword Density Analyzer Tools- SEO Book


Công cụ phân tích đối thủ cạnh tranh


13. Competition Tool – SEO Digger
14. Competition Analysis Tool – Seoscorecard
15. Top Competitor Tool – Webuildpages

Công cụ check vị trí từ khóa

16. Search Engine Keyword Position – SEO Chat
17. Keyword Analysis Tool – Mcdar
18. SERPS Position Checker- LinkVendor
19. Website Position Tool – Rnk1

Công cụ check back link , mỏ neo, chất lượng và số lượng Back link

20. Link Popularity – SEO Chat
21. Link Popularity Checker- Webmaster Toolkit
22. Link Popularity Check – Widexl Internet Solution
23. Link Popularity Check- Market Leap
24. Link Popularity – Backlinks Checker – Search Bliss
25. Backlink Analyzer – Sitening
26. Check Backlinks – Webuildpages


Công cụ check lớp C IP máy chủ của các web có liên kết


27. Class C Checker – Webrank Info
28. Class C Checker – Webmaster Toolkit
29. Class C Checker – SEO Chat


Công cụ tìm hiểu suy nghĩ của Bot/Spider


30. Spider Simulator – SEO Chat
31. Spider View – Iwebtool
32. Công cụ Tìm kiếm Spider Simulator – Anownsite
33. SE Bot Simulator – XML Sitemaps

34. SE Spider – LinkVendor​
Chúc bạn thành công!
 
Top