Code ghi nguồn bài viết khi sao chép trên Blogspot, blogger và web - Mình thì chưa test thử xem khi copy bài viết trên các trang có đăng kí bản quyền tại DMCA nhưng nghe qua trên mạng giờ google làm căng lắm, khi các bạn copy bài viết trên một trang nào đó họ đã đăng kí với DMCA mà trong bài viết của bạn không ghi nguồn bài viết cũ thì nó sẽ nhận ra rồi phạt bạn, đưa vào sanbox và có tin nhắn gửi về trong Google Webmaster Tools là bạn đã bị dính bản quyền :)) mình đã bị dính với bài viết Ghost win 8 Pro nhưng rồi đọc trên mạng họ nói xóa bài viết đi là được, công nhận xóa xong là 2, 3 hôm sau lại index ầm ầm hí hí Khuyên các bạn khi copy nên để ý chút nhé !
Code ghi nguồn bài viết khi sao chép trên Blogger, blogger
Code ghi nguồn bài viết khi sao chép trên Blogger, blogger
Và hôm nay mình chia sẻ cho các bạn code ghim bản quyền blog của bạn, tránh trường hợp bạn làm site vệ tinh, hoặc đi link sang các trang khác kiếm backlink không thành công vì google không index, hoặc khi đăng bài viết lên Facebook sẽ tiết kiệm thời gian hơn, chỉ cần copy đoạn văn bản ở đầu giới thiệu rồi post một phát facebook nó nhận link ngay, thuận tiện nhiều cái nữa, ak mà còn cho bọn đi copy bài viết của bạn phải thấy ngán khi cứ phải xóa dòng này :)) troll tí chứ đã đi copy thì ngại gì không xóa keke

Hướng dẫn thêm code vào blogspot

1. Đăng nhập vào blogger.
2. Vào phần Mẫu » Chọn chỉnh sửa HTML.
3. Tìm thẻ </head> chèn đoạn code này vào trước nó :

<script type='text/javascript'>
function addLink(){
    var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
    var selection;
    selection = window.getSelection();
    var pagelink = "<br/><br/>Link nguồn : <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a>";
    var copytext = selection + pagelink;
    var newdiv = document.createElement('div');
    newdiv.style.position='absolute';
    newdiv.style.left='-99999px';
    body_element.appendChild(newdiv);
    newdiv.innerHTML = copytext;
    selection.selectAllChildren(newdiv);
    window.setTimeout(function() {
        body_element.removeChild(newdiv);
    },0);
}
document.oncopy = addLink;
</script>
Xem code Chúc bạn thành công !
 
Top